Skip to main content
on-line 30% ruling application

EXPE­RIENCE THE COMFORT OF OUR EXPAT­TOOL

payroll for your expats made easy

EXPE­RIENCE OUR EXPAT PAYROLL SUPPORT

Unique online application tool
In 2 weeks clarity on eligibility
Learn how we can help you
Compliance for your expat payroll
Payroll easily explained
Learn how we can help you

EXPATTEAM


Werkt u met expats, of bent u expat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij helpen u van harte met de aanvraag van de 30%regeling, het inrichten van de payroll en aanverwante juridische zaken. We besparen u gedoe, tijd en geld door u snel van de juiste adviezen te voorzien. Bel ons en we helpen u direct op weg.

 +31 (0)6 54 958 666 | +31 (0)6 28 060 246 of mail ons via mail@expatteam.nl.

Do great work
with great people

Wij zijn graag de partner van kleine en middelgrote bedrijven. Ook werken wij al jarenlang nauw samen met marktleider in salarisadministratie ADP en adviseren we expats over de hele wereld.

Over ons

Wij zijn een boutique consultancy en zijn met onze brede en jarenlange ervaring uitstekend in staat om u snel, persoonlijk en vaardig verder te helpen. Wilt u meer over ons weten? Kijk dan hier, of klik op de button om een inkijkje te krijgen in ons bedrijf. 

Laatste nieuws

Eerste Kamer stemt in met voorgestelde wijzigingen 30% regeling

Eind december 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van de 30% regeling. Dit betekent dat de voorgestelde versobering van de 30% regeling per 1 januari 2024 een feit is.

De belangrijkste wijzigingen van de 30% regeling per 1 januari 2024 nog eens op een rij:

  • Voor 30% regelingen die met ingang van 1 januari 2024 worden afgegeven zal gelden dat alleen nog gedurende de eerste 20 maanden een percentage van maximaal 30% kan worden toegepast;
  • Gedurende de tweede periode van 20 maanden mag nog slechts een percentage van maximaal 20% worden toegepast en de laatste periode van 20 maanden een percentage van maximaal 10%;
  • Overgangsrecht zal worden geïntroduceerd op grond waarvan werknemers op wie op 31 december 2023 de 30% regeling reeds van toepassing was, recht houden op 30% onbelaste vergoeding voor de resterende looptijd.
  • De zogenaamde partiële buitenlandse belastingplicht op grond waarvan houders van de 30% regeling op dit moment in Nederland als buitenlands belastingplichtigen worden behandeld voor de belastingheffing voor Box 2 en Box 3, zal met ingang van 1 januari 2025 komen te vervallen.
  • Overgangsrecht ten aanzien van de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht zal gelden voor werknemers die op 31 december 2023 al gebruik maken van een 30% regeling. Zij kunnen tot en met 2026 opteren voor de partiële buitenlandse belastingplicht.

Samenloop eerder aangekondigde wijzigingen 30% regeling (maximum salaris; WNT)

De nieuwe regels gaan gelden naast de in 2022 gepresenteerde regels waarbij de hoogte van het salaris waarover de 30% regeling kan worden toegepast per 1 januari 2024 worden beperkt tot het maximum volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dit betekent dat per 1 januari 2024 over maximaal EUR 233.000 (cijfer 2024) de 30% regeling kan worden toegepast. Voor deze aanpassing is destijds een eigen overgangsregeling geïntroduceerd waarbij werknemers die reeds op 31 december 2022 de 30% regeling hadden, pas vanaf 1 januari 2026 onder deze nieuwe regeling vallen.

Salarisgrens voor de 30% regeling voor 2024

Een werknemer die gebruik maakt van de 30% regeling dient ieder jaar aan een salariseis te voldoen om als specifiek deskundig te worden beschouwd. Wordt op enig moment niet meer aan het salarisvereiste voldaan, dan verliest de werknemer het recht op de 30% regeling.

Voor 2024 zien we een aanzienlijke verhoging van dit salarisvereiste. Zo dient het belastbare loon na aftrek van de 30% vergoeding in 2024 EUR 46.107 te bedragen. In 2023 was dit nog EUR 41.954. Komt een werknemer voor het verlaagde salarisvereiste in aanmerking, dan geldt voor 2024 een vereiste van EUR 35.048 (2023: EUR 31.891). Voor dit verlaagde vereiste komen alleen die medewerkers in aanmerking die nog geen 30 jaar zijn en in het bezit zijn van een (kwalificerende) masteropleiding.

Commentaar

  • De wirwar aan overgangsregelingen ten aanzien van de 30% regeling zal de nodige aandacht vragen om die juist toe te passen;
  • Aangiftes inkomstenbelasting zullen met ingang van het belastingjaar 2025 voor houders van de 30% regeling complexer worden nu de partiële buitenlandse belastingplicht per 1 januari 2025 wordt afgeschaft;
  • Bij wisseling van werkgever binnen drie maanden zal het overgangsrecht zoals dat voor de 30% regeling is geformuleerd, worden gerespecteerd. Dit betekent dat een werknemer die reeds gebruikmaakte van de 30% regeling in december 2023 en na 1 januari 2024 wisselt van werkgever, onder het overgangsrecht zal blijven vallen. Wordt de regeling echter onderbroken (lees: de nieuwe arbeidsovereenkomst komt niet tot stand binnen drie maanden na einde van de oude tewerkstelling), dan zal overgangsrecht niet meer van toepassing zijn.
  • De jaarlijkse keuzeoptie tussen vergoeding via de forfaitaire percentage of de echte extraterritoriale kosten blijft bestaan. Zeker nu het forfaitaire percentage na verloop van tijd lager wordt (30%-20%-10%), kan het vergoeden van de echte extraterritoriale kosten een interessante optie zijn.
  • Door relatief sterke stijging van het salarisvereiste voor 2024 is het raadzaam naar de werknemers te kijken die mogelijk onder het salarisvereiste zakken indien 30% van het loon onbelast wordt uitbetaald. Het is mogelijk om een lager percentage dan 30% in de payroll toe te passen om er zo voor te zorgen dat het belastbare loon van de werknemer toch boven het salarisvereiste blijft.

Evaluatie van de 30% regeling in het voorjaar van 2024

De wijzigingen van de 30% regeling hebben tot veel kritiek geleid, onder meer vanuit het bedrijfsleven. Dit heeft ertoe geleid dat eerder dan gepland, een evaluatie van de 30% regeling zal plaatsvinden en wel in het voorjaar van 2024. Op basis van deze evaluatie zal naar verwachting een alternatief voor de huidige versobering worden gepresenteerd in het Belastingplan 2025. Hoe dit alternatief eruit komt te zien is nog niet te voorspellen maar het is mogelijk dat de per 1 januari 2024 ingevoerde wijzigingen dan alsnog worden teruggedraaid.

Gepubliceerd: 29-12-2023

Krijg een persoonlijk consult

Neem vrijblijvend contact met ons op, om te onderzoeken wat we voor u kunnen doen.