Skip to main content

Payroll

Payroll

Payroll van uitgezonden medewerkers of van medewerkers die deels in Nederland werkzaam zijn, is vaak complex. Bovendien is de bijbehorende salarisstrook voor de werknemer vaak moeilijk te begrijpen.

Wij helpen u graag bij het correct opzetten en draaien van de payroll. Wij leggen uw medewerker helder uit hoe de salarisstrook in elkaar zit en hoe het nettoloon is samengesteld.

Mocht u liever de payroll voor uw uitgezonden werknemers helemaal uit handen geven, dan kunt u daarvoor uiteraard ook bij ons terecht.

Wilt u meer informatie hoe wij u kunnen helpen? Neem dan gerust contact met ons op.