Immigratie Services

Immigratie Services

ExpatTeam kan u ondersteunen bij alle administratieve facetten van immigratie en internationale verhuizing. We adviseren bedrijven en werknemers over werkgever- en werknemerschap en huisvesting in Nederland. Het aanvragen van verblijfs- en werkvergunningen voor personeel van buiten de EU is complex en aan continue verandering onderhevig. Onze experts voorzien u graag van de juiste informatie en hulp. We zorgen ervoor dat uw werknemer zonder administratieve zorgen kan werken en wonen in Nederland. 

Natuurlijk helpen we ook bij het inschrijven in de gemeentelijke administratie en bij het verkrijgen van een burgerservicenummer (BSN). Daarnaast kan ExpatTeam uw werknemer en zijn of haar familie in brede zin helpen bij de verhuizing: van het vinden van internationale scholen of taaltrainingen, tot het in kaart brengen van sociale netwerken en sportclubs. 

Wilt u hulp bij deze of andere kwesties? We zijn u graag tot dienst. 

Follow us

T +31 (0)6 54 958 666  
T +31 (0)6 28 060 246
mail@expatteam.nl

PO Box 30176
1303 AD Almere

Disclaimer | General conditions